13 juni 2012

Kvällsrep

Repeterar inför kabarén på Hallwylska Palatset där jag ska vara gästartist senare i sommar.