23 nov. 2010

Kan ingen hjälpa henne?

Hälsar på Gunilla som spelar Norma Desmond i Sunset Boulevard på GöteborgsOperan.