My Fair Ladies springer Vårruset 2016!

Kom och heja på oss den 2 maj i Pildammsparken!