8 mars 2013

Osby.

I Osby hängde en bekant affisch från 1995 då jag gjorde min scenskole-praktik på Riksteatern. ELVIRA MADIGAN med Maria Rydberg, Peter Gröning, Gunilla Backman, Fredrik Lycke, Peter Getz, Kent Malmström m fl. Jag spelade Elviras syster Gisella.