AKTUELLT

AKTUELLT
THE SOUND OF MUSIC - premiär den 28 augusti på Kulturhuset Stadsteatern

KALENDER 2022

JANUARI    rödmarkerad spelar jag Baronessan Elsa Schräder

02: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 12.00  >>
08: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 13.00  >>
09: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 12.00  
>>
11: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  
>>
12: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
13: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 
19.00  >>
22: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
23: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 18.00  
>> 
29: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 13.00  >>
30: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 12.00  >>

FEBRUARI

01: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
05: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  
>>
06: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 18.00  >>
08: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
09: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
12: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
13: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 18.00  >>
15: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
16: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
19: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 13.00  >>
20: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 12.00  
>>  
26: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >> 
27: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 18.00  >>  

MARS

01: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
05: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
06: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 18.00  >>
11: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
12: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
13: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 18.00  >>
17: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
18: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
19: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 13.00  >>
20: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>  
22: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
23: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
26: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 13.00  >>
27: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 12.00  >>
31: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>

APRIL

01: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
02: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  
>>
03: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 18.00  
>>
08: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  
>>
09: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  
>>
10: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 18.00  
>>  
20: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
21: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
22: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  
>> 
23: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>  
24: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 18.00  >>
26: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>   
29: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
30: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>

MAJ

03: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
07: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 13.00  >>
08: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
13: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
14: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
15: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 19.00  >>
21: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 13.00  
>>
22: THE SOUND OF MUSIC Kulturhuset Stadsteatern 12.00  >>

27: SÅ SOM I HIMMELEN Scandinavium 19.30  >>
28: SÅ SOM I HIMMELEN Scandinavium 14.30  >>
28: SÅ SOM I HIMMELEN Scandinavium 19.30  >>
29: SÅ SOM I HIMMELEN Scandinavium 14.00  >>

JUNI

02: SÅ SOM I HIMMELEN Scandinavium 19.30  >>
03: SÅ SOM I HIMMELEN Scandinavium 19.30  >>
04: SÅ SOM I HIMMELEN Scandinavium 14.30  >>
04: SÅ SOM I HIMMELEN Scandinavium 19.30  >>
05: SÅ SOM I HIMMELEN Scandinavium 14.00  >>

10: EN HIMMELSK MUSIKALKONSERT Skansen 19.30  >>
11: EN HIMMELSK MUSIKALKONSERT Skansen 19.30  >>
18: EN HIMMELSK MUSIKALKONSERT Dalhalla 19.00  >>


KÖRINSATSER

Populära inlägg