GABRIELLA

Rikard Björk hann ta ett par bilder från inhoppet som Gabriella.