Dan före Dan.

Den stora tyckar-dagen stundar. Skönt då att kunna fly i tanken till utmaningar bortom. Det är i Jönköping Det händer!!