13 feb. 2013

KYLAHar stannat kvar i Helsningborg över ledigheten och fryser.